Onderwijs

Het Brain & Development Onderzoekscentrum heeft in 2018 lesmaterialen en workshops ontwikkeld voor primair en voortgezet onderwijs.